Διοικητικό Συμβούλιο

Σεπτέμβριος 2012-

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Σμυρνάκης

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Σαχίνης

Γραμματέας: Φιλώτας Πανέλας

Ειδικός Γραμματέας: Νικόλαος Ζάγκας

Ταμίας: Αναστασία Ιγγλεζάκη

Μέλη: Γεώργιος Βιτλής, Φωτεινή Ζάγκα