Στοιχεία Επικοινωνίας

Σύλλογος Φίλων Ιατρείου Βάβδου

Κοινότητα Βάβδου

τ.κ. 63073

Ελλάδα

 

e-mail: iatreiovavdou@gmail.com